Роль інвестиційної стратегії в діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто сутність інвестиційної стратегії, розкрито її взаємозв’язок з інноваційною та фінансовою стратегіями, визначено її вплив на основні показники діяльності підприємства.
The article considers the essence of the investment strategy, defines its interdependence with innovation and finance strategies, and defines its influence upon the basic indicators of the enterprise activity.

Опис

Ключові слова

інвестиційна стратегія, стратегічний набір, функціональна стратегія, investment strategy, set of strategies, functional strategy, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Якимчук, Т. В. Роль інвестиційної стратегії в діяльності підприємства / Т. В. Якимчук // Наукові праці Національного унівеситету харчових технологій. – № 27. – С. 144 –145.

Зібрання