Методичні засади планування джерел фінансування інвестиційної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто методичні підходи до фінансового планування інвестиційної діяльності підприємства, проаналізовані особливості касового методу планування, розроблено пропозиції щодо вдосконалення планування джерел фінансування інвестиційної діяльності.
Methodical bases of funding source planning for investment activity are considered, the features of cash method are analyzed, and the propositions for the improvement of the funding source planning are developed in article.

Опис

Ключові слова

вільний грошовий потік, free cash-flow, інвестиційна діяльність, фінансове планування, investment activity, financial planning, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Багацька, К. В. Методичні засади планування джерел фінансування інвестиційної діяльності/ К. В. Багацька // Наукові праці НУХТ. - 2010. - № 36. - С. 162-167.

Зібрання