Удосконалення системи утилізації теплоти гвинтового компресорного агрегата Renner RS-132

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність удосконалення системи утилізації теплоти, що відводиться з гвинтового компресорного агрегата RENNERRS-132 в процесі його експлуатації. Представлено результати експериментального дослідження теплових і гідродинамічних режимів роботи пластинчатого теплообмінника — одного із основних елементів системи охолодження компресорного агрегата. Створена комп’ютерну модель оптимізації системи утилізації теплоти компресорного агрегата RENNER RS-132 базується на повній тривимірній моделі пластинчатого теплообмінника, що дає змогу використовувати результати моделювання для оптимізації теплових і гідродинамічних режимів роботи цього теплообмінника. Процедура моделювання передбачає дискретизацію дослідної геометрії за допомогою розрахункових сіток, що дає змогу представити фізико-матема- тичний опис течії теплоносія всередині пластинчастого простору, який базується на чисельному розв’язанні осереднених за числом Рейнольдса рівнянь Нав’є-Стокса, замкнутих за допомогою RNG-K-E моделі турбулентності з не рівноважними пристінними функціями. Наукова новизна дослідження полягає у визначенні оптимальних конструктивних характеристик і параметрів роботи системи охолодження компресора. Підтверджено, що рекуперація теплоти за допомогою системи охолодження гвинтового компресорного агрегата RENNER RS-132 підвищує надійність його роботи, сприяє зменшенню собівартості виробленої продукції. Комп’ютерна модель оптимізації системи утилізації теплоти компресорного агрегата може бути використана для впровадження при здійсненні модернізації сучасних гвинтових компресорних агрегатів.

Опис

Ключові слова

удосконалення, гвинтовий компресорний агрегат, improvement, screw compressor unit, утилізація теплоти, heat utilization, комп’ютерне моделювання, теплообмінники, computer simulation, heat exchangers, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Павелко, В. І. Удосконалення системи утилізації теплоти гвинтового компресорного агрегата Renner RS-132 / В. І. Павелко, Б. О. Мудрак // Наукові праці НУХТ. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 170–176.

Зібрання