Теоретичні аспекти сутності категорії економічний розвиток підприємства в ринковому середовищі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто сутність категорії економічний розвиток підприємства, сформульовано основні цілі управління розвитком, здійснено визначення досліджуваної категорії по рівнях та встановлені зовнішні і внутрішні чинники впливу на економічний розвиток підприємства. The article deals withthe essence ofthe category enterprise’s economic development,formulatedthe main objectives ofmanagementdevelopment,the definition ofthe studycarried outby level andcategorysetinternal and external factors influence theeconomic development ofthe enterprise.

Опис

Ключові слова

економічний розвиток, підприємство, економічні ресурси, ріст, життєвий цикл, economic development, enterprise, economic resources, growth, life cycle, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Кулинич, Ю. М. Теоретичні аспекти сутності категорії економічний розвиток підприємства в ринковому середовищі / Ю. М. Кулинич // Науковий вісник БДФЕУ. - 2012. - Вип. 1 (22). - С. 426-431.

Зібрання