Аналіз способів сушіння жому цукрових буряків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено порівняльний аналіз сушіння жому цукрових буряків гарячим повітрям і перегрітою парою. Дослідження процесу сушіння жомової січки гарячим повітрям здійснювалися за температур 40, 60, 80 і 100, а перегрітою парою – 130, 140 і 150 °С. Тривалість сушіння жому – відповідно 2,5…6 і 10…15 хв за швидкості потоку сушильного агента 1,7 м/с. Під час сушіння гарячим повітрям білий колір волокна зберігався до 80 % СР в усьому діапазоні температур. Під час сушіння перегрітою парою жом починає жовтіти за вмісту СР вище 70 %. Для збереження білого кольору сухого продукту доцільно сушити жом до 70 % СР, після чого досушувати конвективним способом. Comparative analysis of sugar beet pulp drying with hot air and superheated steam. Investigation of dry pulp broken rice with hot air were carried out at 40 , 60, 80 and 100, and superheated steam - 130 , 140 and 150 ° C. Drying of pulp - respectively 2.5 and 6 ... 10 ... 15 minutes at a flow rate of drying agent 1.7 m/s. When hot air drying white fibers remained 80% CP in the whole temperature range. When superheated steam drying pulp begins to turn yellow at CP content above 70 %. To preserve white dry product it is advisable to dry the pulp to 70% CP, then dosushuvaty convective method.

Опис

Ключові слова

сушіння, перегріта пара, кінетика, колір, регідратація, drying, superheated steam, kinetics, color, rehydration, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Швецова, І. В. Аналіз способів сушіння жому цукрових буряків / І. В. Швецова, В. В. Шутюк, В. П. Василів // Научный взгляд в будущее. – Одесса : Куприенко С. В., 2016. – Вип. 2, Т. 2. – С. 28–30.

Зібрання