Формування позитивного самоставлення особистості студента як вимір якісної підготовки сучасного фахівця

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті піднята проблема психологічних особливостей розвитку позитивного самоставлення особистості студента. Виділено детермінанти позитивного суб'єктного самоставлення студента, встановлено взаємозв'язки між самоставлення і професійною самореалізацією майбутнього фахівця.
The article raises a problem of psychological features of development of positive self-attitude of student’s personality. The determinants of positive subject self-attitude of the student have been fixed. The interrelations between the self-attitude and professional self-actualization of the future specialist have been established.

Опис

Ключові слова

особистість, personality, самоставлення, самореалізація, успішність, якість, self-attitude, self-actualization, success, quality, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Нікітіна, І. В. Формування позитивного самоставлення особистості студента як вимір якісної підготовки сучасного фахівця / І. В. Нікітіна // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка : зб. наук. праць.- Київ: ІВЦ «Політехніка», 2003. - № 2.

Зібрання