Представлення навчального матеріалу на основі нечіткої логіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті запропоновано підхід до побудови алгоритму вибору представлення фрагментів навчального матеріалу для корекції самостійного навчання на базі нечіткої логіки. Досліджено основні складові побудови динамічної моделі студента: знання, вміння, особисті переваги представлення навчального матеріалу.
In the article offered approach to the construction algorithm of choice presentation component of fragment of educational material for the correction of independent studies on the base of fuzzy logic. The basic components constructions of dynamic model of student are probed: knowledge, ability, personal advantages of representation of educational material.

Опис

Ключові слова

нечітка логіка, адаптація, модель студента, алгоритм керування, fuzzy logic, adaptation, model of student, management algorithm, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Бобрівник, К. Є. Представлення навчального матеріалу на основі нечіткої логіки / К. Є. Бобрівник, Н. І. Поворознюк // Вісник НТУ "ХПІ". - 2008. - № 11. - С. 134-138.

Зібрання