Управління інноваціями на підприємствах харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті надано авторське тлумачення поняття управління інноваціям, виділено та охарактеризовано основні сфери процесу управління інноваціями, в межах яких більш детально розглянуто етапи управління процесом освоєння інновацій на підприємстві та вплив соціально-психологічних факторів на впровадження інновацій, виділено рівні сприйняття інновацій працівниками. Наведено функціональні елементи системи управління інноваціями на підприємстві.
In the article provided interpretation of the notion of copyright management innovation, isolated and characterized the main areas of innovation management process within which more detailed examination of the stages of the development process was proposed and the influence of psychosocial factors on innovation, with emphasis on perception of the level of innovation workers. There are functional elements of the system of innovation in the enterprise.

Опис

Ключові слова

інновація, innovation, управління, інноваційна діяльність, інноваційний процес, підприємство, management innovation, process innovation, enterprise, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Левченко, Ю. Г. Управління інноваціями на підприємствах харчової промисловості / Ю. Г. Левченко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – К.: НУХТ, 2010. – № 36. – С. 137-140.

Зібрання