Дослідження подвійних молібдатів міді (І) і РЗЕ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1995

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Подвійні молібдати міді (І) і рідкоземельних елементів, які одержані твердофазним синтезом, ідентифіковані рентгенографічно та вивчені методом ІЧ-спектроскопії. Досліджені їх електрофізичні властивості. Знайдена кореляція між структурним типом сполук і значенням фізичних характеристик.
Double molybdates of cupric (I) and r.e.e., what was prepared by solidfase synthesis was identificated by X-ray, studied by IR-spectroscopy and inverstigated its electrophysical properties. The correlation of structural types compounds and meanings of physical characteristics was discoved.

Опис

Ключові слова

подвійні молібдати міді (І) і РЗЕ, double molybdates of cupric (I) and r.e.e., твердо фазний синтез, метод рентгенографії, ІЧ-спектроскопія, електрофізичні властивості, структурні типи, solidfase synthesis, X-ray method IR-spectroscopy, electrophysical properties, structural types, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Дослідження подвійних молібдатів міді (І) і РЗЕ / О. П. Перепелиця, В. М. Іщенко, З. М. Алексєєва, В. В. Фоменко // Український хімічний журнал. - 1995. - Т. 61, №12. – С. 85-89.

Зібрання