Система управління процесом переробки сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Системи управління з підсистемою підтримки прийняття рішень дозволяє враховувати стан та зміни фізико-хімічних показників сировини під час її зберігання для корекції параметрів системи управління технологічним процесом її переробки з метою отримання продукту високої якості за умови зменшення його собівартості. Control system with the subsystem of support of making decision allows to take into account the state and changes of physical and chemical indexes of raw material at her storage for the correction of parameters of control system by the technological process of his processing with the purpose of receipt of product of high quality on condition of decline of his prime price.

Опис

Ключові слова

система управління, сировина, control system, raw materials, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Сідлецький, В. М. Система управління процесом переробки сировини / В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін, А. П. Ладанюк // Науково-технічні розробки та інформаційні технології. — 2010. — С. 90-91.

Зібрання