Metaphorization of the color Green in English and Ukrainian online discourse

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The study reveals similarity of green color metaphors in the English and Ukrainian languages and finds psychological, cultural, religious, and political background of green color associations in online discourse. In both languages green is connected with growth, youth and freedom, based on resemblance to nature, while in Ukrainian it has additional negative characteristics of illnesses and jealousy. Moreover, in both languages green is often used as part of proper and general names to relate to ecological organization and environmental issues. У дослідженні виявлено схожість метафор зеленого кольору в англійській та українській мовах, виявлено психологічне, культурне, релігійне та політичне підґрунтя асоціацій зеленого кольору в онлайн-дискурсі. В обох мовах зелений колір пов’язаний із зростанням, молодістю та свободою, що базується на схожості з природою, тоді як в українській він має додаткові негативні характеристики хвороби та ревнощів. Крім того, в обох мовах зелений колір часто використовується як частина власних і загальних назв, пов’язаних з екологічною організацією та екологічними проблемами.

Опис

Ключові слова

associations, color terms, color metaphors, mapping, online discourse, асоціації, колірні терміни, колірні метафори, відображення, онлайн-дискурс, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Lukianets, H. Metaphorization of the color Green in English and Ukrainian online discourse / H. Lukianets // Scientific Discussion. – Prague, 2020. – Vol. 2, № 39. – P. 11–12.

Зібрання