Синергетична еволюційна модель інноваційного розвитку підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглядаються теоретичні положення обґрунтування природи виникнення і розвитку інновацій на промисловому підприємстві. In the article theoretical justification provisions occurrence and nature of innovation in an industrial plant.

Опис

Ключові слова

інноваційний розвиток, синергетична модель, innovative development, synergetic model, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Федулова, І. В. Синергетична еволюційна модель інноваційного розвитку підприємства / І. В. Федулова // Наукові праці НУХТ. — 2010. — № 36. — С. 114-118.

Зібрання