Соціальний склад та чисельність студентів-гуманітаріїв Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Аналізується соціальний склад студентів-гуманітаріїв. Порівнюється соціальний склад молоді світських і духовних вищих навчальних закладів. Analyzes the social structure of humanitarian students. Compared the social structure of young secular and religious high educational institutions.

Опис

Ключові слова

соціальні прошарки, студенти, дворяни, духовенство, міщани, селяни, social groups, students, nobles, clergy, burghers and peasants, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Левицька, Н. М. Соціальний склад та чисельність студентів-гуманітаріїв Наддніпрянської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) / Н. М. Левицька // Наукові записки з української історії. – Переяслав-Хмельницький: Університет, 2012. – Вип. 31. – С. 112-119.

Зібрання