Технологія та якість збитих десертів на основі молочно-білкового концентрату

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті запропоновано технологію виробництва та досліджено якість десерту «Тірамісу білковий», який виготовляється на основі молочно-білкового концентрату, що є новим видом нетрадиційної білоквмісної сировини і характеризується підвищеним вмістом всіх незамінних амінокислот, кращою збалансованістю амінокислотного складу та оптимальним співвідношенням ессенціальних амінокислот. The article provides the technology of making and studies the quality of the dessert "Protein Tiramisu", which is made on the basis of milk-protein concentrate, a new type of non-traditional protein-containing raw material, which is characterized by an increased content of all essential amino acids, a better balance of the amino acid composition and optimal correlation of essential amino acids.

Опис

Ключові слова

кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, десерт «Тірамісу», молочно-білковий концентрат, сколотини, калина, збита десертна продукція, milk-protein concentrate, buttermilk, viburnum, whipped dessert products, dessert "Tiramisu"

Бібліографічний опис

Дейниченко, Л. Г. Технологія та якість збитих десертів на основі молочно-білкового концентрату / Л.Г. Дейниченко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – К.: НУХТ.– 2018.– Том 24.– №1.– С. 189-197.

Зібрання