Фізико-хімічні взаємодії в харчових середовищах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У дослідженні показані взаємозв’язки між фізико-хімічними властивостями середовищ за впливів температури на процеси деструкції і синтезу речовин мікроорганізмами; загальні співвідношення між швидкостями перебігу трансформацій і масообміну речовин; перспективність досягнення бактеріо- статичних ефектів за рахунок осмомолекулярної дифузії. The study shows the relationship between physical and chemical properties of the medium under the influence of temperature on the processes of degradation and synthesis of microorganisms; general relationship between flow velocity transformations and mass transfer of substances; the potential to achieve bacteriostatic effects by osmotic molecular diffusion.

Опис

Ключові слова

осмотичний тиск, температура, розчин, газова фаза, osmotic pressure of, temperature, solution, gas phase, кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій

Бібліографічний опис

Криворотько, В. М. Фізико-хімічні взаємодії в харчових середовищах / В. М. Криворотько // Наукові праці НУХТ. - 2013. - № 51. - С. 103-108.

Зібрання