Письменницькі нотатники – мозаїка душі митця

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті аналізуються щоденники і записні книжки письменників, з яких пізнаються секрети їхньої творчості, особливості світобачення та ставлення до природи і мистецтва. Показано, що розрізнені думки і враження, представлені в записниках, можна розглядати не тільки як фрагментарні форми, але і як мозаїку складного внутрішнього світу літератора. The article presents an analysis of diaries and notebooks by different Ukrainian and Russian writers. They are very useful to cognize the secrets of their creativity, the specific features of their world view, and their attitude to nature and arts. There was shown that the thoughts and impressions, dissipated in notebooks, can be studied as not only the fragmentary forms, but also as the mosaic of a writer’s complicated internal world.

Опис

Ключові слова

щоденник, записна книжка, враження, фрагмент, внутрішній світ, літературну майстерність, творча лабораторія, creative laboratory, diary, notebook, impression, fragment, inner world, literary craft, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Науменко, Н. В. Письменницькі нотатники – мозаїка душі митця / Н. В. Науменко // Мова і культура : науковий журнал. – К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 14, Т. VII (153). - С. 335-343.

Зібрання