Теплофизические характеристики гранулированного комбикорма

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1987

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статье приведена методика определения теплофизических характеристик гранулированных комбикормов по методу плоской пластины. На основе разработанной методики изучены теплопроводность, теплоемкость и температуропроводность гранулированных комбикормов. The article describes a method of determining the thermal characteristics of granular feed method of a flat plate. On the basis of the developed technique studied the thermal conductivity, heat capacity and thermal conductivity of granular feed.

Опис

Ключові слова

температуропроводность, влажность, комбикорм, температура, теплопроводность, теплоемкость, heat diffusivity, moisture, animal feed, temperature, heat conductivity, heat capacity, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Шаповаленко, О. И. Теплофизические характеристики гранулированного комбикорма / О. И. Шаповаленко // Труды ВНИИКП. – 1987. - № 22. – С. 79-83.

Зібрання