Підготовка інженерів-механіків в Національному університеті харчових технологій – надбання і перспективи

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті відображується розвиток підготовки інженерів-механіків від створення механічного відділення у технікумі цукрової промисловості, м. Сміла, до сьогодення: навчання фахівців з обладнання переробних і харчових виробництв на кафедрі Технологічного обладнання і комп’ютерних технологій проектування Національного університету харчових технологій. Показана роль видатних науковців у галузях харчових виробництв у підготовці інженерів-механиків. The article is displayed the development of training mechanical engineers from the creation of mechanical separation in college sugar industry Smela at the moment: the training of specialists of equipment recycling processes and food production at the Department of Technology, equipment and computer technology design of the National University of Food Technologies. The role of prominent scientists in the field of food production in the preparation of Mechanical Engineers.

Опис

Ключові слова

підготовка, інженер-механік, НУХТ, надбання і перспективи, mechanical engineer, NUFT, property and prospects, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Мирончук, В. Г. Підготовка інженерів-механіків в Національному університеті харчових технологій – надбання і перспективи / В. Г. Мирончук // Конкурентоспроможність українського цукру на національному та світовому ринках – вимога часу : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції цукровиків України. – К.: «Цукор України», 2014. – С. 174–177.

Зібрання