Культурно-ментальні передумови формування української державності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано роль ментальності українського народу як одного з внутрішніх факторів формування державності. Автор доказує, що процес побудови незалежної держави потерпить крах, якщо не буде опиратися на найбільш глибинні об’єктивні основи державного будівництва – ментальність українського народу. The role of the Ukrainian people’s mentality as one of the internal factors of the state-building process is analyzed. The author proves that the process of building an independent state will crash if it will not rely on the deepest objective basis for state building - the mentality of the Ukrainian people.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, ментальність, кордоцентризм, слов’янство, православ’я, етнос, самосвідомість етносу, культура, culture, mentality, cordocentrism, Slavic, Orthodox, ethnicity, ethnic self-consciousness

Бібліографічний опис

Кітов, М. Г. Культурно-ментальні передумови формування української державності / М. Г. Кітов // Практична філософія. – 2013. - № 1 –2013. – С. 170–179.

Зібрання