Вектори взаємодії повітових земств із громадськими статутними сільськогосподарськими об’єднаннями (на прикладі Золотоніського земства Полтавської губернії)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті висвітлюються особливості взаємодії повітового земства з громадськими статутними організаціями сільськогосподарської спрямованості. Визначено такі вектори співпраці: стимулювання в сільському середовищі тенденції до об'єднання в легальні громадські організації; використання можливостей громадських об'єднань для дозволу насущних земських питань; часткова фінансова підтримка функціонування сільськогосподарських товариств; сприяння громадській ініціативі в задоволенні одиничних прохань з боку товариств тощо. The article highlights the features of the interaction of the county zemstvo statutory organizations with public agricultural sector. Identified the following vectors of cooperation: encouraging trends in rural areas to unite in a legal social organizations; utilization of public associations to resolve urgent issues Zemsky; partial financial support for the operation of agricultural societies; promoting public initiative in meeting individual requests from companies, etc.

Опис

Ключові слова

сільськогосподарське товариство, громадське об’єднання, земство, кафедра гуманітарних дисциплін, agricultural societies, associations, district council

Бібліографічний опис

Силка, О. З. Вектори взаємодії повітових земств із громадськими сільськогосподарськими об’єднаннями (на прикладі Золотоніського земства Полтавської губернії) / О. З. Силка // Чорноморський літопис. – Миколаїв, 2014. – № 9. – С. 73–81.

Зібрання