Система управління потенціалом підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розкрито сутність управління потенціалом підприємства з урахуванням ціле направленості управлінського впливу, запропоновано систему управління з виділенням видів управління потенціалом, методології управління, розроблено загальну структурно-логічну схему управління потенціалом та систематизовано етапи управління з урахуванням складових управління.

Опис

Ключові слова

управління потенціалом, види управління, система управління, методи управління, management of potential, types of management, management methods, management system

Бібліографічний опис

Зеленська, М. О. Система управління потенціалом підприємства / М. О. Зеленська // Наукові праці НУХТ. – 2011. – № 39. – С. 46–50.

Зібрання