Формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки у внз III-IV рівнів акредитації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розкрито особливості формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів у процесі їх професійного становлення.
In the article the features of forming of administrative competence of future managers in the process of their professional training are exposed.

Опис

Ключові слова

управлінська компетентність, administrative competence, менеджери, професійна підготовка, managers, professional training, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Чередніченко, Г. А. Формування управлінської компетентності майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки у внз III-IV рівнів акредитації / Г. А. Чередніченко, Л. Ю. Шапран, Л. І Куниця // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / редкол. Д.О. Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2011. – Вип. 159. – Ч. 1. – С. 329-337.

Зібрання