Методологічні аспекти обліку дебіторської заборгованості на виробничих підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено сутність обліково-аналітичного забезпечення та його значення для контролю за дебіторською заборгованістю підприємства. Здійснено огляд класифікації зобовіязань, інформаційного забезпечення обліку операцій з дебіторською заборгованістю. За допомогою системи аналітичних показників було розглянуто методологію аналізу дебіторськох заборгованості на підприємстві.

Опис

Ключові слова

зобов’язання, обліково-аналітичне забезпечення, дебіторська заборгованість, liabilities, accounting and analytical support, receivables, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Осадча, Г. Г. Методологічні аспекти обліку дебіторської заборгованості на виробничих підприємствах / Г. Г. Осадча, В. О. Козаченко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2017. – № 5. – С. 75–79.

Зібрання