Проблема регулювання державного і приватного секторів економіки в сучасних зарубіжних теоріях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проблема співвідношення державного та приватного секторів в економіці турбує людство з давніх часів. Неолібералізм та інші економічні теорії здійснили теоретичну спробу поєднання державного регулювання економіки з принципами вільної конкуренції. Головним завданням прихильників неолі бералізму стало відпрацювання програми заходів, які б дали змогу реально об’єднати ринкову стихію та державний контроль за соціально-економічним розвитком країни. Зарубіжні економісти досліджували суспільство як механічну суму окремих господарств, що прагнуть до оптимальності в ринкових умовах Сучасні вчені виділяють два «ідеальних» типи економіки: вільний ринок і централізована керована економіка.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, неолібералізм, співвідношення, державний сектор, neoliberalism, relations, public sector, приватний сектор, ринок, економічні теорії, економічний розвиток, концепції, concept, economical development

Бібліографічний опис

Пилипенко, О. Є. Проблема регулювання державного і приватного секторів економіки в сучасних зарубіжних теоріях / О. Є. Пилипенко // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 5. – С. 32–44.

Зібрання