Семантичні моделі прийменникових словосполучень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто семантичні моделі прийменникових словосполучень англійської мови, які систематизують вживання прийменників згідно з лінгвістичними та екстралінгвістичними відношеннями речей і запобігають помилкам студентів.
Students’ mistakes in using English prepositions make it necessary to systematize their usage according to primary semantic models reflecting linguistic, extralinguistic and interlinguistic relations.

Опис

Ключові слова

семантичні моделі, прийменникові словосполучення, англійська мова, систематизація, відношення, semantic models, prepositional word combinations, English, systematization, relarions

Бібліографічний опис

Ткаченко, Н. Д. Семантичні моделі прийменникових словосполучень / Н. Д. Ткаченко // Наукові праці НУХТ. – 2004. – № 15. – С. 130-131.

Зібрання