Самоконтроль

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В сучасній фаховій літературі достатня увага приділяється руховій активності різних верст населення, яка визначається й обумовлюється сукупністю рухової діяльності людини в побуті, процесі навчання, праці, під час дозвілля. Медики всіх часів одностайно застерігали: недостатня рухова активність підриває здоров’я, старить людину, наближує смерть. In modern specialist literature sufficient emphasis on the motor activity of various sections of the population, defined and driven by a set of motor activity in human life, learning, work, during leisure time. Doctors of all time unanimously warned: insufficient physical activity undermines health, the old man brings death.

Опис

Ключові слова

самоконтроль, кафедра фізичного виховання, self-control

Бібліографічний опис

Долиніна, М. М. Самоконтроль / М. М. Долиніна, Н. Л. Лавор // Vedecky prümysl evropskeho kontinentu - 2008 : materiäly IV mezinärodni vSdecko - praktickä konference. - Dil 8. Pedagogika. Hudba a iivot. TSlovychova a sport. - Praha.: Publishing House «Education and Science», 2008. - С. 33-34.

Зібрання