Сучасний стан непрямого оподаткування в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В дослідженні розкрито реальний стан з даної проблематики, вказано на шляхи покращення ситуації з метою забезпечення ефективної фіскальної політики держави та наповнення державного бюджету України.The study reveals the real state of this problem, indicated on the way to improve the situation in order to ensure effective fiscal policy of the state and filling the state budget of Ukraine.

Опис

Ключові слова

непрямі податки, класифікація, державний бюджет, фіскальна служба, акцизний збір, мито, харчова промисловість, податок на додану вартість (ПДВ), indirect taxes, classification, national budget, fiscal service, excise duty, toll, food industry, value added tax (VAT), кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Сотніченко, О. А. Сучасний стан непрямого оподаткування в Україні / О. А. Сотніченко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів. - Переяслав-Хмельницький : ДПУ імені Григорія Сковороди. - 2019. - № 42. - С. 205-216.

Зібрання