Оцінка взаємодії економіки і оточуючого середовища на основі балансового методу

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для визначення зв'язку "економічна діяльність - середовище" існує ряд відпрацьованих показників. Однак вони є неврівноваженими, окремими, не мають системного характеру та не враховують синергетику такої співпраці. Визначення та обґрунтування конкретного випадку співпраці економіки та навколишнього середовища стали метою дослідження. For the sake of determination of connection "economic activity - an environment" exists row of the worked out indicators. They are unbalanced however, separate, do not carry system character, and do not take into account the synergetic of such cooperation. Determination and ground of case cooperation of economy and environment frame became a research aim.

Опис

Ключові слова

market, pollution, economy, nature, ринок, забруднення, природа, економіка, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Відоменко, Оксана Оцінка та взаємодія управління між економікою та довкіллям базуються на методі балансу / Оксана Відоменко, Павло Кривобок // Український продовольчий журнал. - 2014. - Вип. 3., Є. 1. - С. 114-121.

Зібрання