Вивчення кількісних характеристик комплексоутворення тилорону з полінуклеотидами різного походження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1998

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

За допомогою спектрофотометрії вивчали термодинамічні параметри зв’язування дигідрохлористої солі 2,7-біс-[2-(діетил-аміно)етокси]-флуорен-9-ону (гідрохлорид тилорону) з нуклеїновими кислотами. Визначено, що константи зв’язування для ДНК та poly(U) дорівнюють 5,3 • 105 M-1 та 4,7 • 104 M-1 відповідно, у той час як розмір сайтів зв’язування для цих полінуклеотидів становить відповідно приблизно 2 пари основ і 1 нуклеотид. Аналіз ізотерм зв’язування для нативної дріжджової РНК показав, що константи зв’язування для одноланцюгових і двоспіральних ділянок дорівнюють 1,3 • 105 M-1 та 1,1 • 104 M-1 відповідно. Частка двоспіральних ділянок у структурі РНК досягала 32 %, що значно вище згаданої кількості, раніше визначеної для тих же зразків РНК у відсутності тилорону. Зроблено висновок про високу здатність тилорону стабілізувати двоспіральні ділянки в складі РНК. Обговорюються біологічні аспекти цієї властивості тилорону, зокрема, її значення для індукції інтерферону Thermodynamic parameters of tilorone hydrochloride (dihydrochloride salt of 2,7-bis-[2-(diethyl-amino)ethoxy]-fluoren-9-one) binding to nucleic acids are measured spectrophotometrically. It is found that the binding constants for DNA and poly(U) are 5,3 • 105 M-1 and 4,7 • 104 M-1 respectively, while the binding site size for these polynucleotides are, respectively, about 2 bp and 1 nucleotide. The analysis of binding isotherm for native yeast RNA shows that the binding constants for double- and single-stranded regions are 1,3 • 105 M-1 and 1,1 • 104 M-1 respectively. The fraction of double-stranded regions in the RNA is found to be 32 %, the value which are considerably higher than the value previously reported for the some RNA sample in the absence of tilorone. A tilorone high ability of stabilizing double-stranded RNA regions is suggested and biological applications of this ability, especially for interferon induction, are discussed.

Опис

Ключові слова

полінуклеотиди, дріжджова РНК, тилорон, спектрофотометрія, ізотерми зв’язування, polynucleotides, yeast RNA, tilorone, spectrophotometry, binding isotherm, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Карпов, О. В. Вивчення кількісних характеристик комплексоутворення тилорону з полінуклеотидами різного походження / О. В. Карпов, С. М. Храпунов, А. В. Сиволоб // Биополимеры и клетка. – 1998. – № 1. – С. 43-46.

Зібрання