Оптимізація режимів ферментативного гідролізу складових зерна в спиртовому виробництві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено можливість і особливості використання ферментних препаратів в технології спирту з крахмалевмісної сировини. Оптимізовано технологічні режими низькотемпературного розварювання сировини при використанні цих ферментних препаратів із забезпеченням нормативного виходу спирту з 1 т умовного крохмалю.
The possibility of the use and characteristics of enzyme preparations in the technology of alcohol from starch feedstock. Optimized process conditions of low temperature cooking of raw materials for the use of these enzyme preparations to ensure the regulatory output of alcohol from one ton conventional starch.

Опис

Ключові слова

ферментні препарати, enzyme preparations, спиртове виробництво, низькотемпературне розварювання сировини, оцукрювання, зброджування, зріла бражка, alcohol production, low temperature cooking of raw materials, saccharification, fermentation, mature mash, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Оптимізація режимів ферментативного гідролізу складових зерна у спиртовому виробництві / Л. В. Левандовський, Т. О. Мудрак, Т. С. Глускіна, П. Л. Шиян // Наукові праці НУХТ. - 2008. - № 24. - С. 24-26.

Зібрання