Films as a means of social and emotional learning in higher education

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

Автори

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Integration of social and emotional learning into the education process has been one of the most popular international trends for over 20 years. Using film episodes is an effective tool of expanding students’ vocabulary and practicing the English language with a greater confidence and precision. This enables students to develop emotional sensitivity and conflict resolution skills, to display a socially cultivated behavior and learn advanced communication practices. Соціально-емоційние навчання є однією з найбільш популярних освітніх технологій, яка використовуєтся у різних країнах понад 20 років. Використання епізодів із художніх фільмів дозволяє збільшувати словниковий запас студентів, а також послуговуватися англійською мовою більш упевнено та точно. Цей підхід уможливлює розвиток емоційного інтелекту, уміння долати конфліктні ситуації, засвоювати норми соціально прийнятної поведінки, а також новітні комунікативні стандарти.

Опис

Ключові слова

емоційний інтелект, english language instruction, film-based learning, collaboration, conflict resolution, emotional intelligence, викладання англійської мови, художній фільм, співпраця, вирішення конфлікту, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Duzhyk, N. Films as a means of social and emotional learning in higher education / N. Duzhyk // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2019. – Т. 30 (69), № 2, Ч. 1. – С. 78–83.

Зібрання