Оптимізація процесу кристалізації за ситуаційним підходом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто метод оптимізації процесу кристалізації, який в залежності від ситуації на виробництві приводить або до максимізації готового продукту або до мінімізації тривалості процесу. The method of optimizing the crystallization process, which, depending on the situation at work or leads to maximization of the product or to minimize the duration of the process.

Опис

Ключові слова

оптимізація, утфельний вакуум-апарат, мінімізація тривалості процесу, максимізація виходу готового продукту, optimization, massecuite vacuum device, minimum passing process, finished product, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Глущенко, М. С. Оптимізація процесу кристалізації за ситуаційним підходом / М. С. Глущенко, В. Г. Трегуб // Харчова промисловість. - 2009. - Вип. 8. - С. 76-78.

Зібрання