Концептуальні підходи до обгрунтування інтеграційних процесів суб'єктів господарювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті представлено результати досліджень щодо розвитку інтеграційних процесів, визначено основні обставини, якими визначається тенденція до об’єднання на сучасному етапі розвитку економіки. The paper presents the results of studies on the development of integration processes, the main circumstances that determine the trend towards consolidation in the current development of the economy.

Опис

Ключові слова

глобалізація, кооперування, інтеграція, об’єднання, поглинання, злиття, merger, association, integration, globalization, cooperation, acquisitions, кафедра міжнародної економіки

Бібліографічний опис

Ганущак-Єфіменко, Л. М. Концептуальні підходи до обгрунтування інтеграційних процесів суб'єктів господарювання / Л. М. Ганущак-Єфіменко, М. О. Скоморохов // Актуальні Проблеми Економіки. - К. : Ін-т екон. НАНУ, 2012. - № 6. – С. 111-117.– Бібліогр. в кінці ст.

Зібрання