Особливості виділення і очистки бета-дефенсину-2 людини

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлено результати експерименту за схемою виділення та очистки бета-дефенсину-2 людини із застосуванням афінної і зворотньо- фазової хроматографій. Показано, що препарат чистого КВВ-2 було елюйовано в діапазоні концентрацій 40-70 % ацетонітрила. ацетонитрила. The results of the experiment under the scheme isolation and purification of human beta-defensin-2 using affinity chromatography are presented. It was determined that the preparation of pure hBD-2 was desorbed with concentrations in the range of 40-70 % acetonitrile.

Опис

Ключові слова

антимікробні властивості, хроматогафія, бета-дефенсин-2 людини, antimicrobial properties, hromatohafiya, beta-defensin-2 human, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Погрібний, П. В. Особливості виділення і очистки бета-дефенсину-2 людини / П. В. Погрібний, Н. М. Грегірчак, Є. С. Зайцева // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2011. - № 37. – С. 19-23.

Зібрання