Методичні підходи до формування категоріального апарату в сфері виробництва харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглядаються питання пов’язані із сучасною типізацією харчових продуктів та обгрунтовується необхідність надання визначень основним типам сучасних харчових продуктів. Систематизуються існуючі підходи до класифікації харчових продуктів та створюється нова, сучасна класифікація. In this paper issues, related to modern typing of food products, are discussed and the necessity of giving clear definition for basic types of modern food products is justified. Current approaches to classification of food products are systematizing and a new one, modern classification is created.

Опис

Ключові слова

екологічні, функціональні, сучасні харчові продукти, environmental, functional, modern food products, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Тіхонова, Н. О. Методичні підходи до формування категоріального апарату в сфері виробництва харчових продуктів / Н. О. Тіхонова // Збірник наукових праць. – К. : НАУ, 2014. – Вип. 38.

Зібрання