Дослідження впливу традиційних та нетрадиційних цукрозамінників на формування структури тістових мас і готових кексів для хворих на цукровий діабет

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто формування структури тіста та кексів при використанні в якості цукрозамінників лактитолу та ізомальту. Доведено, що лактитол покращує структурно-механічні властивості кексів, ізомальт дещо погіршує їх. Наведені рекомендації щодо надання виробам відповідних структурних характеристик.
The forming structure of dough and cakes when used sweeteners laktytolu and izomaltu. It is proved that laktytol improves the structural and mechanical properties of cakes, izomalt slightly deteriorate. These recommendations provide products relevant structural characteristics.

Опис

Ключові слова

цукрозамінники, sugar substitutes, тістові маси, структурні характеристики, dough masses, structural characteristics, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Дорохович, В. В. Дослідження впливу технологічних параметрів вибілювання соняшникової олії на вміст продуктів окиснення / В. В. Дорохович // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. – 2006. – Вип. 2. – С. 125-133.

Зібрання