Лізинг як альтернативне джерело фінансування інвестиційної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено формування інвестиційних ресурсів за допомогою лізингу, а також розглянуто окремі характеристики лізингу, зокрема сутність, види, форми та функції лізингу, механізм лізингових операцій, лізингові платежі, ризики, що виникають при укладанні лізингових угод, законодавче регулювання лізингової діяльності на сучасному етапі.
Formation of investment resources through leasing and explores some characteristics of leasing, including the nature, types, forms and functions of leasing machinery leasing, lease payments, risks arising from the conclusion of lease agreements, legislative regulation of leasing activity today.

Опис

Ключові слова

інвестиційна діяльність, лізингові платежі, лізинг, лізингодавець, лізингоодержувач, лізингова діяльність, оренда, кредит, lease payments, leasing, lessor, lessee, leasing activity, lease, loan, investment, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Сілакова, Г. В. Лізинг як альтернативне джерело фінансування інвестиційної діяльності / Г. В. Сілакова // Наукові праці НУХТ.– 2006. - №18. - С. 123–126.

Зібрання