Вплив розмірів страхових компаній на ефективність їх діяльності і розподіл на ринку страхових послуг в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Автором вперше висунуто і емпірично доведено гіпотези щодо впливу розміру вітчизняних страховиків на ефективність діяльності. Наводяться макроекономічні показники розподілу страхового ринку. Отримано рівняння кореляційно-регресійного взаємозв’язку для обсягу премій, статутного капіталу, ділової активності у страхуванні, чистого прибутку. Визначено, що вплив розмірів активів на ефективність діяльності для малих страховиків є більшим, ніж для великих страховиків. Вперше показано існування зони високого рівня індексу рентабельності та інтервалу розмірів активів, де спостерігається зменшення рентабельності зі збільшенням розміру страховика. Author for the first time put forward and proves the hypotheses related to the influence of size of domestic insurers on their performance. The distributions of the macroeconomic indexes of the insurance market are shown. It is calculated the correlation-regressive equations for the premium volumes, statutory capital, business activity in insurance, net income. Influence of sizes of assets for small insurers appeared to be greater than for large insurers. It is shown for the first time the existence of the area of high level of the return on assets and the intervals of decreasing of the return on assets with increasing of the size of insurers.

Опис

Ключові слова

розмір активу, премії, ефективність діяльності, size of assets, premiums, efficiency of activity, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Шірінян, Л. В. Вплив розмірів страхових компаній на ефективність їх діяльності і розподіл на ринку страхових послуг в Україні / Л. В. Шірінян // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 4. – С. 97-105.

Зібрання