Сировинне забезпечення кондитерської галузі україни на етапі її становлення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена розвитку матеріально-технічної бази та сировинному забезпеченню кондитерської промисловості в ХІХ столітті, як класичної галузі вторинної переробки. Відкриття ХІХ століття значно розширили перелік сировини та ускладнили технологічний процес. В першу чергу, йдеться про виробництво твердого шоколаду та молочного шоколаду, що зав’язувало галузь на постачання какао-бобами. На підставі архівних документів розглядаються основні шляхи постачання української кондитерської галузі какао-бобами. Також розглядаються окремі аспекти роботи борошномельної та цукрової промисловості, імпорт і експорт устаткування. The article is devoted to the development of material and technical base and raw materials for the confectionery industry in the nineteenth century, as a classic recycling industry. The discovery of the nineteenth century greatly expanded the list of raw materials and complicated the technological process. First of all, it is the production of solid chocolate and milk chocolate, which has linked the industry to the supply of cocoa beans. Based on archival documents, the main ways of supplying the Ukrainian confectionery industry with cocoa beans are considered. Some aspects of the flour and sugar industry, import and export of equipment are also considered.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, імпортозалежність, постачання, сировина, какао-боби, цукор, import, supply, raw materials, cocoa beans, sugar

Бібліографічний опис

Левицька, Н. М. Сировинне забезпечення кондитерської галузі україни на етапі її становлення / Н. М. Левицька, О. О. Коцюбанська // Гілея : науковий вісник. - 2020. – Вип. 155 (№ 4). – С. 45–49.

Зібрання