Підходи до управління грошовими коштами суб'єктів господарювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті узагальнено існуючі підходи до управління грошовими коштами, виявлено їх переваги та недоліки, обґрунтовано види і економічну сутність витрат, що пов’язані з утриманням підприємством грошових коштів, охарактеризовано мотиви попиту суб’єктів господарювання на гроші, визначено вплив політики управління грошовими коштами на фінансовий стан підприємства.
In this article generalizes existent approaches to the management by money facilities, their advantages and failings are exposed, prospects and economic essence of expenses which are related to withholding by the enterprise of money facilities are grounded. The reasons of demand of subjects of management on a money are described, influence of policy of management by money facilities on the financial state of enterprise is certain.

Опис

Ключові слова

грошові кошти, управління, фінансовий стан, показники ефективності, money facilities, management, financial state, indexes of efficiency, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Духновська, Л. М. Підходи до управління грошовими коштами суб'єктів господарювання / Л. М. Духновська // Наукові праці НУХТ. - 2010. - № 32. – С. 115-117.

Зібрання