Регуляція С2-метаболізму в умовах міксотрофного росту Аcinetobacter sp. УКМ В-7005 на суміші етанолу і глюкози

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Показана можливість усунення лімітування С2-метаболізму при вирощуванні Acinetobacter sp. УКМ В-7005 - продуцента екзополісахариду (ЕПС) етаполану на суміші етанолу і глюкози. Культивування бактерій на незабуференому середовищі з етанолом і глюкозою супроводжувалось зниженням рН до 5,6-4,7, зумовлене накопиченням ацетату (25-45 мМ), зниженням концентрації біомаси і ЕПС. Зменшення вмісту нітратно-амонійного джерела азоту у середовищі до 0,3 г/л і заміна його на нітратне, підвищення концентрації пантотенату кальцію до 0,0009%, катіонів калію і магнію до 100 і 5-10 мМ відповідно, використання посівного матеріалу, вирощеного на ацетаті або етанолі, зниження початкової концентрації етанолу і глюкози до 0,25-0,5 % з наступним дробним їх внесенням порціями по 0,25% у процесі культивування бактерій дало змогу попередити накопичення ацетату в культуральній рідині і реалізувати без зниження показників синтез етаполану на незабуференому середовищі. The possibility of elimination of C2-metabolism limitation under Acinetobacter sp. UCM B-7005 (producer of exopolysaccharide ethapolan) cultivation on mixture ethanol and glucose was shown. The growth of these bacteria on the inbuffered medium was accompanied by pH decrease (5,6-4,7), acetate accumulation (25-45 mM), the biomass and exopolysaccharides drop. The decrease of the ammonium nitrate content (to 0,3 g/l) in the medium, it replacement on nitrate, the increase of the pantotenate calcium concentration to 0,0009%, potassium and magnesium cations to 100 and 5-10 mM, application of the inoculum grown on acetate or ethanol, the decrease of the substrates initial concentration to 0,25 % followed by prevention of acetate accumulation and realization the ethanol synthesis on mixture of ethanol and glucose on the inbuffered medium.

Опис

Ключові слова

екзополісахариди, exopolysaccharides, біосинтез, міксотрофний ріст, суміш С2-С6-субстратів, регуляція С2-метаболізму, умови культивування, biosynthesis, ethapolan, mixotrofic growth, mixture of С2-С6-substrates, regulation of С2-metabolism, cultivation conditions, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Пирог, Т. П. Регуляція С2-метаболізму в умовах міксотрофного росту Аcinetobacter sp. УКМ В-7005 на суміші етанолу і глюкози / Т. П. Пирог, Н. В. Лащук, Ю. В. Корж // Мікробіологічний журнал. - 2006. - Т. 68, № 1. - С. 21-32.

Зібрання