Використання гідромінеральних ресурсів Хмельницької області для розвитку СПА–індустрії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Здійснено оцінку родовищ, фізико–хімічних особливостей мінеральних вод Хмельниччини. Це дало змогу визначити, що води типу «Нафтуся» Збручанського родовища є найбільш цінними гідромінеральними, бальнеологічними ресурсами. Оцінка гідромінеральних ресурсів Хмельниччини необхідна для вибору напрямку освоєння тих чи інших об’єктів рекреаційного природокористування, зокрема розширення інфраструктури санаторно–курортних закладів, готелів із наданням СПА–послуг. Проаналізувавши інфраструктуру готельного господарства Хмельниччини, було виявлено, що перспективним є питання проектування нових закладів розміщення та реінжиніринг вже існуючих підприємств, акцентуючи бальнеологію, інноваційні СПА–послуги, як пріоритетний напрямок. As a result of these studies the estimation of deposits of physical and chemical characteristics of mineral waters interest. This made it possible to determine what type of water «Naftysia» Zbruchansky deposits are the most valuable hydro, spa resources. Evaluation of hydro resources Khmelnytsky necessary to choose the direction of development of various objects recreational nature, including infrastructure expansion spa, hotels with spa services provision. Analyzing infrastructure hotel industry Khmelnytsky, it was found that the design of a promising new accommodation facilities and reengineering of existing business, focusing SPA, innovative spa services as a priority.

Опис

Ключові слова

гідромінеральні ресурси, бальнеологія, СПА–послуги, інфраструктура, мінеральні води, Хмельниччина, СПА–готель, hydro resources, balneology, spa services, infrastructure, mineral water, Khmelnytsky, Spa hotel, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Вербова, Ю. В. Використання гідромінеральних ресурсів Хмельницької області для розвитку СПА–індустрії / Ю. В. Вербова, О. А. Коваль // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 102. - С. 121-127.

Зібрання