Автоматизована система управління станції дефекосатурації з модулем координації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У дані статті описано піхід та вимоги до розробки структури модуля координації автоматизованої системи керування станції дефекосатурації і суміжних відділень цукрового заводу. Задачею такої системи являється прогнозування взаємодій та узгодження взаємодій між відділенняи заводу та системами керування. This article describe the approach and requirements for development of coordination module structure for automated control system of station of juice purification station, the purpose of which is aimed at coordinating the work of station of juice purification station and related departments at sugar factory. The object of this system is the prediction of interactions and coordination of interactions between factory departments and ontrol system.

Опис

Ключові слова

цукровий завод, дефекосатурація, АСУТП, модуль координації відділень, sugar factory, juice purification, coordination module for departments, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Полупан, В. В. Автоматизована система управління станції дефекосатурації з модулем координації / В. В. Полупан, В. М. Сідлецький // Цукор України. — 2017. — № 3 (135). — С. 41-46.

Зібрання