Сучасний стан наукових досліджень в сушінні молока розпилом та використання нетрадиційної сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Аналізуються основні математичні моделі кінетики сушіння однієї краплі, аспекти утворення мікроструктури сухого продукту у лабораторних і промислових умовах, явище розшарування твердого тіла (розчиненої речовини) та їх зв’язок з функціональними властивостями. Як матеріал для дослідження використовувалося молоко домашніх тварин – кіз, кобил та овець. Досліди з сушіння молока виконувалися на напівпромисловій розпилювальній сушарці «Ніро-Атомайзер», зняття ізотерм адсорбції парів відбувалося ваговим методом на вакуумній установці з пружинними кварцовими вагами Мак-Бена. Результати виконаних досліджень вказують на відмінності у складі різних видів молока. Про це свідчать ізотерми, що характеризують здатність продукту поглинати і віддавати вологу, оскільки основні складові продукту (білки, жири, вуглеводи) різняться здатністю поглинання та віддачі вологи. Отримані результати мають практичне значення, даючи можливість передбачити зміни характеристик продукту в процесі зберігання. Analyzes the basic mathematical models of drying kinetics of one drop, education aspects of the microstructure of dry product in laboratory and industrial conditions, the phenomenon of separation of the solid (solute) and their relationship with functional properties. The material used for the study of milk animals - goats, sheep and mares. Experiments were carried out on dried milk for semi-industrial spray dryer «Niro-Atomizer», removing vapor adsorption isotherms happened gravimetric method for vacuum apparatus with a quartz spring balance Mak Ben. The results of the studies indicate differences in the various types of milk. This is evidenced by the isotherm characterizing the product's ability to absorb and release moisture as the main components of the product (proteins, fats, carbohydrates) are distinguished by the ability to absorb moisture and impact. These results have practical value, allowing to anticipate changes in the characteristics of the product during storage.

Опис

Ключові слова

теплопередача, перенесення маси, сушіння, крапля, молоко, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів, heat transfer, mass transfer, drying, drop, milk, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Белінська, К.О. Сучасний стан наукових досліджень в сушінні молока розпилом та використання нетрадиційної сировини/ К.О. Белінська, В.В. Шутюк, Н.О. Фалендиш// Наукові праці НУХТ.– К: НУХТ.– 2014.– Т. 20, № 5.– С. 161-169.

Зібрання