Вплив лляного екстракту на хімічний склад гранульованих кормових сумішей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті наведено результати дослідження хімічного складу кормових сумішей до та після гранулювання. Аналіз даних представлених в роботі показує, що введення лляного екстракту приводить до зміни стану біополімерів: крохмалю, білків, жирів і значно покращує кормову цінність кормових сумішей. The article presents the results of the study of the chemical composition of feed mixtures before and after granulation. Analysis of the data presented in the paper shows that the introduction of flaxseed extract leads to changes in the state of biopolymers, starch, protein, fat and significantly improves the feeding value of feed mixtures.

Опис

Ключові слова

кафедра технології зберігання і переробки зерна, насіння льону, подрібнення, замочування, екстракція, пастеризація, охолодження, flax seeds, crushing, soaking, extraction, pasteurization, cooling

Бібліографічний опис

Вплив лляного екстракту на хімічний склад гранульованих кормових сумішей / О. І. Шаповаленко, Т. І. Янюк, О. О. Євтушенко, Т. О. Тракало // Харчова промисловість. – 2015. – № 17. – С. 31 – 34.

Зібрання