Сучасне бачення трактування сутності економічної безпеки підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дана наукова праця присвячена вивченню поняття економічної безпеки підприємства. Автором розглянуто та проаналізовано позиції науковців та практиків щодо визначення понять «безпека», «економічна безпека» та «економічна безпека підприємства» та запропоноване на цій основі власне бачення трактування цих понять. This research paper is study of the concept of economic security enterprise. The author reviewed and analyzes the position of scholars and practitioners on the definitions of "security", "economic security" and "economic security" and proposed on this basis own vision interpretation of these concepts.

Опис

Ключові слова

економічна безпека, економічна безпека підприємства, безпека, economic security, economic security, security, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Іванюта, Т. М. Сучасне бачення трактування сутності економічної безпеки підприємства / Т. М. Іванюта // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2011. - № 41. – С. 63-67.

Зібрання