Аналіз функціональної живучості безпроводових сенсорних мереж

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У звіті аналізуються ключові компоненти для формулювання концептуальних підходів до забезпечення функціональної життєздатності бездротової сенсорної мережі. The report analyzes key components for formulating conceptual approaches to ensuring the functional viability of a wireless sensor network.

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, безпроводова сенсорна мережа, бездротова мережа, кібератака, wireless sensor network, wireless network, cyber attack

Бібліографічний опис

Аналіз функціональної живучості безпроводових сенсорних мереж / О. І. Лисенко, А. Самберг, С. М. Чумаченко, В. І.Новіков // Перспективи телекомунікацій : XV Міжнародна науково-технічна конференція, 12-16 квітня 2021 р., м. Київ. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021.– С. 295-297

Зібрання