Вплив органічних речовин на опір тертя в рідинах (огляд зарубіжних наукових праць)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Присвячується світлій пам’яті доктора Фрімана Дж.Р. (J.R. Freeman) – 24 президента ASME, засновника свого фонду в 1926 році для підтримки досліджень в області гідравліки, а в подальшому механіки рідин взагалі.
Dedicated to the blessed memory of Dr. Freeman JR (JR Freeman) - 24 President of ASME, the founder of his fund in 1926 to support research in the field of hydraulics and fluid mechanics in the future at all.

Опис

Ключові слова

органічні речовини, опір, тертя, organic substances, resistance of friction, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Кулінченко, В. Р. Вплив органічних речовин на опір тертя в рідинах (огляд зарубіжних наукових праць) / В. Р. Кулінченко // 2012.

Зібрання