Напрямки вдосконалення технології крохмальної патоки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто сучасний стан крохмале-патокової промисловості України. Наведено аналіз науково-технічної інформації та результати практичного досвіду автора щодо розроблення шляхів удосконалення існуючої технології крохмальної патоки.
The current status of starch and syrup industry in Ukraine. The analysis of scientific and technical information and results of the practical experience of the author to develop ways of improving existing technology starch syrup.

Опис

Ключові слова

крохмаль, промисловість, технологія, удосконалення, патока, крахмал, кафедра технології цукру і підготовки води, starch industry, technology, improvement, molasses

Бібліографічний опис

Грабовська, О. В. Напрямки вдосконалення технології крохмальної патоки / О. В. Грабовська // Наукові праці УДУХТ. - 2000. - № 8. - С. 42-43.

Зібрання