Втомне пошкодження валопроводу парової турбіни при несинхронному підключенні до мережі турбогенератора

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Характер поширення тріщин в зруйнованих роторах турбін говорить про їхню втомну природу. Причини накопичення втомного пошкодження валопроводів турбін необхідно шукати в її періодичних пусках, які є типовими для теплових турбоагрегатів, що працюють в маневровому режимі. Кожний пуск турбіни супроводжується підключенням турбогенератора до мережі. При цьому через різницю кутів зсуву фаз між векторами електрорушійної сили турбогенератора і напруги мережі на турбогенераторі виникає короткочасний, але потужний реактивний електромагнітний момент, що приводить до виникнення крутильних коливань валопроводу турбіни різної інтенсивності і, як наслідок, до втомного пошкодження матеріалу валопроводу. В роботі представлені результати досліджень реактивного крутного моменту, що виникає на турбогенераторі турбіни К-200-130 при його підключенні до мережі з грубою синхронізацією, а також оцінки втомного пошкодження матеріала валопроводу турбіни при його крутильних коливаннях, що виникають в результаті дії реактивного моменту з боку турбогенератора.

Опис

Ключові слова

парова турбіна, груба синхронізація, крутильні коливання, втомне пошкодження, steam turbine, coarse synchronization, torsional vibrations, fatigue damage, кафедра електропостачання і енергоменеджменту, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Втомне пошкодження валопроводу парової турбіни при несинхронному підключенні до мережі турбогенератора / А. П. Бовсуновський, В. П. Куєвда, Ю. В. Куєвда, Є. В. Штефан // Вібрації в техніці та технологіях. - 2013. - № 4(72). - С. 48-55.

Зібрання